Trang chủ » NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG, CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI,-X. PHÚ MINH, H. SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG, CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI,-X. PHÚ MINH, H. SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI

  • NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG, CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI,-X. PHÚ MINH, H. SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI
    • Giá trị 2 Hợp đồng: 17 tỷ
    • Hạng mục: Cung cấp thiết bị Cung cấp thiết bị và các dịch vụ kĩ thuật cho hệ thống điều hòa Chiller, AHU, FCU, VRF
    • Tổng công suất hệ thông: 181.000 Btu/h
    • Tháng 5/2017