Trang chủ » NHÀ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ – BV ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC

NHÀ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ – BV ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC

  • NHÀ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ – BV ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC
    • Giá trị Hợp đồng: 3.8 tỷ
    • Hạng mục: Cung cấp hệ thống Điều hòa không khí trung tâm hiệu Toshiba – Carrier – Công suất 120.000 Btu/h
    • Tháng 08/2018